Sự phát triển của Loài người

September 11, 2007

Blog 11/09/2007
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI NGƯỜI

Giới thiệu

Tiêu đề nghe to tát quá: đề cập tới quy luật, động lực phát triển của xã hội. Ý tưởng này nảy sinh khi:

 • Đọc quyển Tư duy lại tương lai: quyển sách này phát hành được mấy năm rồi. Các học giả nổi tiếng của Mỹ thấy cần phải đặt lại các vấn đề cơ bản như: Tổ chức, Cạnh tranh, Làm việc, .v.v

 • Đọc một số sách về nền kinh tế tri thức:

 • Trao đổi với ĐôngNQ ở phố Hồ Xuân Hương.

Tìm hiểu về sự phát triển của loài người giúp chúng ta:

 • Nhận biết được các xu hướng xã hội: Như nhiều học giả đã trình bày, loài người đang ở trong giai đoạn chuyển đổi từ xã hội công nghiệp sang xã hội tri thức. Nhiều sự kiện mới, nhiều mô hình mới. Nếu hiểu được bản chất, các quy luật xã hội -> Chúng ta sẽ nắm được thời cơ.

 • Chiêm nghiệm, giải thích các hiện tượng xung quanh chúng ta: Âu, đây cũng là thú vui.

 • Xây dựng công ty thành công: Chúng ta lấy tri thức là sức mạnh, là công cụ marketing. Mọi người thì tò mò, luôn muốn biết cái mới.

 • Hiểu được sự thay đổi, sự hữu hạn của chính chúng ta: Cuộc sống như bóng mây qua cửa sổ -> Chúng ta không cần phải chạy ngược chạy xuôi cho đời mỏi mệt!

Tóm lại, tìm hiểu sự phát triển loài người mang lại lợi ích cho bản thân, công ty, xã hội. Đó là lý do tôi viết bài này. Ngoài lý do làm việc có thể có ý nghĩa, thì còn một lý do cơ bản nữa là tôi thích viết và suy nghĩ nó đến nhanh đến nỗi tôi không thể không viết ra!

Bài này trình bày động lực phát triển của xã hội, cố gắng giải thích lịch sử của loài người và đưa ra một số dự báo. Những quan điểm này có thể là cơ sở để tiếp cận với thế giới không ngừng biến đổi và phức tạp như hiện nay.

Bài này có nhiều điểm sơ sài và không chính xác! Vì vậy, tác giả không bảo hành chất lượng, bạn phải chịu mọi trách nhiệm khi sử dụng chúng.

Tư duy cũng là trò trơi, nên bạn không nên câu nệ quá! Cuộc chơi nào cũng kết thúc, miễn là lúc chơi thì vui! Nào bạn, hãy thư giãn và thưởng thức những idea của tôi.

Sự cần thiết nghiên cứu PEST

Theo phương pháp tiếp cận hệ thống, chúng ta có thể coi công ty công ty, nước Việt Nam và cả thế giới là các hệ thống. Hệ thống công ty hoạt động trong môi trường ngành và nằm trong hệ thống Việt Nam, hệ thống Việt Nam lại nằm trong hệ thống toàn thế giới.

Nói cách khác, Công ty là “công trình” được xây dựng trên “nền móng” là ngành, Việt Nam và Thế giới. Vì vậy, muốn xây dựng công ty thành công chúng ta cần “khảo sát địa chất”. Tức là chúng ta cần phân tích PEST (Politic Economic Social Technology).

Như nhiều người nhận định, xã hội loài người đang chuyển đổi mạnh mẽ. Con người cần thích ứng với sự thay đổi. Điều này có nghĩa: chúng ta đang sống trong giai đoạn biến đổi địa chất mạnh, chúng ta cần làm quen với những cơ dư chấn.

Thật vậy, những khái niệm, niềm tin của chúng ta đang thay đổi. Chúng ta nhìn thấy nhiều sự kiện điều thú vị! Chúng ta thật hạnh phúc được sống trong giai đoạn lịch sử của nhân loại!

Chúng ta có rất nhiều cơ hội, để nắm được chúng, chúng ta cần tìm hiểu và trả lời:

 • Xã hội thay đổi như thế nào? Nhà nước sẽ biến đổi ra sao?

 • Tâm lý của khách hàng sẽ như thế nào? .v.v.

 • Công ty của chúng ta nên xây dựng như thế nào cho phù hợp với nền móng của xã hội?

 • .v.v.

Để trả lời các câu hỏi trên, chúng ta cần nhìn lại lịch sử để tìm ra quy luật, động lực của xã hội. Từ đó:

 • Dự đoán về tương lai ÆXác định được cơ hội ÆĐầu tư và thành công

 • Giải quyết bản chất vấn đề chứ không phải sự vụ.

 • Điều quan trọng hơn, để cảm nhận sự vô thường (sự thay đổi liên tục) và thấy cuộc sống thật đẹp đẽ nhưng cũng không quan trọng lắm!

Các tầng phát triển của Loài người và Xã hội

Mô hình trên mô tả các tầng phát triển của loài người và xã hội. Tầng dưới là động lực, ảnh hưởng tầng trên.

 • Tầng Tự nhiên: Con người là một phần của tự nhiên, con người là con đẻ của tự nhiên. Tự nhiên có nhiều quy luật. Trong đó có quy luật “tính phức tạp của hệ thống ngày càng tăng dần”. Sự ra đời của loài người là một mắt xích trong quá trình tiến hoá của hệ thống.

 • Tầng Con người: Hệ thống ngày càng phức tạp làm cho Con người càng phát triển.
  Mọi điều đều sinh ra từ ý thức. Ý thức quyết định hành động. Lòng tham và nỗi sợ hãi là động lực chính của con người.

 • Tầng Hoạt động: Ý thức dẫn đến Hành động. Hoạt động của con người có thể được phân ra làm 4 nhóm chính.

 • Tầng Xã hội:

Quy luật tự nhiên

Tìm hiểu lý thuyết Darwin chúng ta thấy: tổ chức vật chất phát triển từ thấp đến cao, và ngày càng phức tạp. Các giai đoạn phát triển:

Chất vô cơ -> Hữu cơ -> Động vật đơn bào -> Động vật đa bào -> Động vật có vú -> Con người -> Công ty -> Công ty đa quốc gia -> ????

Não người được coi là tổ chức vật chất phức tạp nhất. Thật vậy, thật ra não người cũng chỉ là do các nguyên tử kết hợp mà thành. Tuy nhiên nó có 100 tỷ neuron (gấp khoảng 12 lần dân số của thế giới). Các neuron này liên kết nhằng nhịt với nhau và tạo ra suy nghĩ cảm xúc.

Hoạt động của bộ não: Ham muốn và Sợ hãi

Não tương tác với thế giới bên ngoài tạo ra cảm xúc và ý thức. Từ ý thức và cảm xúc dẫn tới hành động. Hành động dẫn tới hành động mới, cảm xúc mới, ý thức mới. Mọi việc cứ như vậy, và loài người đã phát triển và nghĩ ra động cơ, điện, .v.v. và cả bom nguyên tử!

Khi tương tác với đối tượng, Não có 3 trạng thái:

 • Ham muốn: Muốn sở hữu đối tượng.

 • Sợ hãi: Muốn đẩy đối tượng ra, muốn quên sự việc đi

 • Làm chủ: không ham muốn, không sợ hãi, hiểu được đối tượng và hành động theo quy luật.

Có thể nói, xã hội ngày nay tạo ra nhiều hình thức để gây HAM MUỐN để kích cầu, để nền kinh tế phát triển. Người ta sử dụng mọi phương pháp có thể, sử dụng sex để quảng cáo là điều phổ biến.

Hot đng ca con người

Hoạt động của con người gồm 4 lĩnh vực chính:

 • Sản xuất hàng hoá: Phương thức tạo ra của cải. Làm cho xã hội được sung túc về vật chất. Có thể nói hiện nay chúng ta sống còn sướng hơn cả vua chúa ngày xưa.

 • Nghiên cứu: có rất nhiều dạng “sản xuất tri thức”.

 • Tinh thần:

 • Chính trị: tranh dành quyền lực, chiến tranh, .v.v. làm thay đổi hệ thống.

Các lĩnh vực hoạt động này có ảnh hưởng đến nhau.

Hạ tầng doanh nghiệp

Các khái niệm, quan điểm cơ bản.

Các giai đoạn phát triển của loài người

Phương thức Sản xuất – cách thức tạo ra hàng hoá – thay đổi. Dẫn tới những biến đổi trong Hạ tầng. Những quan điểm, niềm tin, định chế xã hội, .v.v bị thay đổi theo. Điều này dẫn tới cách thức xây dựng và phát triển công ty.

Những công ty được xây dựng theo công nghệ cũ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gặp nhiều sự vụ, vấn đề thuộc về bản chất.

Chúng ta thử nhìn lại lịch sử:

 

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: